Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. jaanuar 2012

31. jaanuar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 4 miljoni euro võrra. Selle tingis valdavalt eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,4 miljardi euro võrra 273,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,9 miljardit USA dollarit 7,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 342,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,7 miljardi euro võrra 869,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,1 miljardi euro võrra 125,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,9 miljardi euro võrra 100,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. jaanuaril 2012 möödus 126,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 217 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 219 miljardi euro väärtuses. Neljapäeval, 26. jaanuaril 2012 möödus 44,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 19,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 3,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 488,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 491,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 282,6 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames ning väärtpaberite lunastamisest tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 27. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 58 miljardi ja 5,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 45,8 miljardi euro võrra 88,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 446 −4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 971 −335
2.1 Nõuded RVFle 85 672 15
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 298 −350
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 96 673 2 158
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 009 −724
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 009 −724
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 809 248 −22 482
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 130 317 3 439
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 676 505 −24 972
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 366 −956
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 59 6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 72 292 −3 258
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 624 849 881
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 282 579 364
7.2 Muud väärtpaberid 342 270 517
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 926 0
9 Muud varad 352 164 144
Varad kokku 2 682 576 −23 621
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 869 167 −2 674
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 797 868 −47 387
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 88 939 −45 783
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 488 884 −2 896
2.3 Tähtajalised hoiused 219 000 2 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 045 −707
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 676 196
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 136 115 27 241
5.1 Valitsussektor 125 922 27 115
5.2 Muud kohustused 10 193 126
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 118 556 −374
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 845 876
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 523 −442
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 523 −442
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 215 299 −1 064
11 Ümberhindluskontod 394 028 0
12 Kapital ja reservid 81 558 8
Kohustused kokku 2 682 576 −23 621
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid