Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. november 25.

2011. november 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. november 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,8 milliárd euróval 195,6 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. november 25. 6 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,6 milliárd USD 0,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak (EKB) a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 337,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval 865,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 31,6 milliárd euróval nőtt, 88,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,4 milliárd euróval csökkent, 189,7 milliárd euróra. 2011. november 23-án, szerdán lejárt egy 230,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 247,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 187,0 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb betétgyűjtésre került sor 194,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 256,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 236,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,0 milliárd euróval 263,3 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az értékpapír-piaci program keretében elszámolt 8,6 milliárd euro értékű értékpapír-vásárlás, a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,5 milliárd euro értékű kötvényvásárlás, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási programhoz tartozó értékpapír-állomány visszaváltásának nettó eredménye. Így a 2011. november 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 203,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 59,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 0,9 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,6 milliárd euróval 211,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 822 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 229 889 486
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 382 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 507 486
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 837 712
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 29 042 280
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 29 042 280
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 641 425 15 936
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 247 175 16 911
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 392 481 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 702 −973
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 67 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 93 197 2 541
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 600 927 10 352
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 263 337 8 971
7.2 Egyéb értékpapírok 337 590 1 381
8 Euróban denominált államadósság 33 966 0
9 Egyéb eszközök 337 442 −4 108
Eszközök összesen 2 419 548 26 198
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 865 069 −70
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 663 647 1 733
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 905 −24 602
2.2 Betéti rendelkezésre állás 256 259 19 477
2.3 Lekötött betétek 194 500 7 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 983 −642
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 859 −5 292
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 97 009 31 707
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 88 940 31 558
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 069 149
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 426 −99
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 840 −1 812
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 788 2 224
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 788 2 224
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 207 668 −2 193
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 419 548 26 198

Médiakapcsolatok