Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.11.2011

29.11.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.11.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 195,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.11.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 337,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 865,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 31,6 miljardilla eurolla 88,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,4 miljardilla eurolla 189,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.11.2011 erääntyi 230,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 247,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 187,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 194,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 256,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 236,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,0 miljardilla eurolla 263,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen 8,6 miljardin euron ostojen, uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 0,5 miljardin euron ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 25.11.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 203,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 59,1 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 0,9 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 24,6 miljardilla eurolla 211,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 822 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 229 889 486
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 382 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 507 486
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 837 712
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 29 042 280
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 29 042 280
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 641 425 15 936
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 247 175 16 911
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 392 481 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 702 −973
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 67 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 93 197 2 541
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 600 927 10 352
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 263 337 8 971
7.2 Muut arvopaperit 337 590 1 381
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 966 0
9 Muut saamiset 337 442 −4 108
Vastaavaa yhteensä 2 419 548 26 198
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 865 069 −70
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 663 647 1 733
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 905 −24 602
2.2 Talletusmahdollisuus 256 259 19 477
2.3 Määräaikaistalletukset 194 500 7 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 983 −642
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 859 −5 292
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 97 009 31 707
5.1 Julkisyhteisöt 88 940 31 558
5.2 Muut 8 069 149
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 426 −99
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 840 −1 812
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 788 2 224
8.1 Talletukset ja muut velat 11 788 2 224
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 207 668 −2 193
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 419 548 26 198

Yhteyshenkilöt