Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. lapkričio 25 d.

2011 m. lapkričio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. lapkričio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 195,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. lapkričio 25 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,6 mlrd. JAV dolerių 0,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 337,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 865,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,6 mlrd. eurų – iki 88,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 189,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. lapkričio 23 d., baigėsi 230,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 247,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 187,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų indėlių, kurių vertė sudarė 194,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,7 mlrd. eurų (palyginti su 2,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 256,3 mlrd. eurų (palyginti su 236,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9,0 mlrd. eurų – iki 263,3 mlrd. eurų dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius 8,6 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,5 mlrd. eurų vertės pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą bei pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. lapkričio 25 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 203,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 59,1 mlrd. eurų ir 0,9 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,6 mlrd. eurų – iki 211,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 822 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 229 889 486
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 382 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 507 486
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 837 712
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 29 042 280
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 29 042 280
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 641 425 15 936
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 247 175 16 911
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 392 481 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 702 −973
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 67 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 197 2 541
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 600 927 10 352
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 263 337 8 971
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 337 590 1 381
8 Valdžios skola eurais 33 966 0
9 Kitas turtas 337 442 −4 108
Visas turtas 2 419 548 26 198
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 865 069 −70
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 663 647 1 733
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 905 −24 602
2.2 Indėlių galimybė 256 259 19 477
2.3 Terminuotieji indėliai 194 500 7 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 983 −642
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 859 −5 292
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 97 009 31 707
5.1 Valdžiai 88 940 31 558
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 069 149
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 426 −99
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 840 −1 812
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 788 2 224
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 788 2 224
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 668 −2 193
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 419 548 26 198

Kontaktai žiniasklaidai