Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 noiembrie 2011

29 noiembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 25 noiembrie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,8 miliarde EUR, până la 195,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 noiembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 6 zile 0,6 miliarde USD 0,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1,4 miliarde EUR, până la 337,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 865,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 31,6 miliarde EUR, până la 88,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 10,4 miliarde EUR, până la 189,7 miliarde EUR. Miercuri, 23 noiembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 230,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 247,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 187,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 194,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,7 miliarde EUR (faţă de 2,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 256,3 miliarde EUR (faţă de 236,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 9,0 miliarde EUR, până la 263,3 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat rezultatului net al cumpărărilor în valoare de 8,6 miliarde EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celor în valoare de 0,5 miliarde EUR decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi al răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 noiembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 203,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliilor aferente primului şi celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,1 miliarde EUR şi, respectiv, 0,9 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 24,6 miliarde EUR, până la 211,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 822 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 889 486
2.1 Creanţe asupra FMI 80 382 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 507 486
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 837 712
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 29 042 280
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 29 042 280
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 641 425 15 936
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 247 175 16 911
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 481 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 702 −973
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 67 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 93 197 2 541
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 600 927 10 352
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 263 337 8 971
7.2 Alte titluri 337 590 1 381
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 337 442 −4 108
Total active 2 419 548 26 198
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 865 069 −70
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 663 647 1 733
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 905 −24 602
2.2 Facilitatea de depozit 256 259 19 477
2.3 Depozite pe termen fix 194 500 7 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 983 −642
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 859 −5 292
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 97 009 31 707
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 88 940 31 558
5.2 Alte angajamente 8 069 149
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 426 −99
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 840 −1 812
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 788 2 224
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 788 2 224
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 207 668 −2 193
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 419 548 26 198

Contacte media