Menu

Az eurorendszer pénzügyi kimutatása, 2011. július 22.

2011. július 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. július 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 178,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 350,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval 853,0 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,4 milliárd euróval 79,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 21,4 milliárd euróval 401,3 milliárd euróra emelkedett. 2011. július 20-án, szerdán lejárt egy 153,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 197,0 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 74 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 32,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 10,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 133,8 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Ezért a 2011. július 22-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,0 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,9 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,1 milliárd euróval 250,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 251 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 218 058 619
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 894 291
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 164 329
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 642 1 437
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 273 281
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 273 281
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 508 610 43 454
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 197 070 43 474
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 311 509 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −29
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 31 10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 280 4 848
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 484 458 −902
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 133 837 −347
7.2 Egyéb értékpapírok 350 621 −555
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 295 544 −871
Eszközök összesen 2 006 061 48 867
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 853 036 −382
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 357 857 30 227
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 250 540 8 141
2.2 Betéti rendelkezésre állás 32 167 21 913
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 150 173
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 448 75
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 87 271 12 388
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 79 429 12 393
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 842 −4
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 392 1 525
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 439 207
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 921 2 036
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 921 2 036
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 200 389 2 790
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 480 0
Források összesen 2 006 061 48 867

Médiakapcsolatok