Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. juuli 2011

26. juuli 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. juulil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 178,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 350,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 853,0 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 12,4 miljardi euro võrra 79,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 21,4 miljardi euro võrra 401,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. juulil 2011 möödus 153,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 197,0 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 74 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 32,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 10,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 133,8 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade ostukava ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 22. juulil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,0 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,1 miljardi euro võrra 250,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 251 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 218 058 619
2.1 Nõuded RVFle 75 894 291
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 164 329
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 642 1 437
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 273 281
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 273 281
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 508 610 43 454
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 070 43 474
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 311 509 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −29
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 31 10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 280 4 848
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 484 458 −902
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 133 837 −347
7.2 Muud väärtpaberid 350 621 −555
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 295 544 −871
Varad kokku 2 006 061 48 867
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 853 036 −382
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 357 857 30 227
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 250 540 8 141
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 32 167 21 913
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 150 173
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 448 75
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 87 271 12 388
5.1 Valitsussektor 79 429 12 393
5.2 Muud kohustused 7 842 −4
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 392 1 525
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 439 207
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 921 2 036
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 921 2 036
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 200 389 2 790
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 480 0
Kohustused kokku 2 006 061 48 867

Kontaktandmed