Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.7.2011

26.7.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.7.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 178,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 350,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 853,0 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,4 miljardilla eurolla 79,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 21,4 miljardilla eurolla 401,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.7.2011 erääntyi 153,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 197,0 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 74 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 32,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 10,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 133,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 22.7.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,0 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 8,1 miljardilla eurolla 250,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 251 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 218 058 619
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 894 291
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 164 329
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 642 1 437
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 273 281
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 273 281
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 508 610 43 454
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 070 43 474
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 311 509 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −29
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 31 10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 280 4 848
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 484 458 −902
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 133 837 −347
7.2 Muut arvopaperit 350 621 −555
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 295 544 −871
Vastaavaa yhteensä 2 006 061 48 867
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 853 036 −382
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 357 857 30 227
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 250 540 8 141
2.2 Talletusmahdollisuus 32 167 21 913
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 150 173
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 448 75
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 87 271 12 388
5.1 Julkisyhteisöt 79 429 12 393
5.2 Muut 7 842 −4
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 392 1 525
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 439 207
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 921 2 036
8.1 Talletukset ja muut velat 8 921 2 036
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 200 389 2 790
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 480 0
Vastattavaa yhteensä 2 006 061 48 867

Yhteyshenkilöt