Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 iulie 2011

26 iulie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 22 iulie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la 178,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s‑au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 350,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 853,0 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 12,4 miliarde EUR, până la 79,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 21,4 miliarde EUR, până la 401,3 miliarde EUR. Miercuri, 20 iulie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 197,0 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea, în valoare de 74 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 32,2 miliarde EUR (faţă de 10,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 133,8 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 iulie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,0 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 59,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 8,1 miliarde EUR, până la 250,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 251 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 218 058 619
2.1 Creanţe asupra FMI 75 894 291
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 164 329
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 642 1 437
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 273 281
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 273 281
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 508 610 43 454
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 197 070 43 474
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 311 509 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −29
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 31 10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 280 4 848
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 484 458 −902
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 133 837 −347
7.2 Alte titluri 350 621 −555
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 295 544 −871
Total active 2 006 061 48 867
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 853 036 −382
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 357 857 30 227
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 250 540 8 141
2.2 Facilitatea de depozit 32 167 21 913
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 150 173
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 448 75
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 87 271 12 388
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 79 429 12 393
5.2 Alte angajamente 7 842 −4
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 392 1 525
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 439 207
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 921 2 036
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 921 2 036
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 200 389 2 790
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 480 0
Total pasive 2 006 061 48 867

Contacte media