Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. július 15.

2011. július 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. július 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,9 milliárd euróval nőtt, 178,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 351,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 853,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,3 milliárd euróval 67,0 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 86,5 milliárd euróval 379,9 milliárd euróra emelkedett. 2011. július 13-án, szerdán lejárt egy 120,0 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 69,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 67,8 milliárd euro értékben. Szintén 2011. július 13-án, szerdán 74 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 10,3 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 65,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 134,2 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Ezért a 2011. július 15-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 74,2 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program portfóliójának értéke pedig 60,0 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 84,8 milliárd euróval 242,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 252 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 217 439 1 119
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 604 1 323
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 835 −204
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 204 −569
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 992 915
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 992 915
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 156 31 908
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 597 33 573
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 311 509 −1 655
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 29 24
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 21 −34
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 52 431 6 610
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 485 360 −848
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 134 184 −165
7.2 Egyéb értékpapírok 351 176 −683
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 296 416 −1 442
Eszközök összesen 1 957 194 37 692
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 853 418 1 663
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 327 630 30 256
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 242 399 84 837
2.2 Betéti rendelkezésre állás 10 254 −55 433
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 977 852
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 373 −1 669
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 74 882 2 384
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 036 2 257
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 847 127
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 867 1 771
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 232 1 298
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 885 −1 657
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 885 −1 657
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 197 599 3 646
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 480 0
Források összesen 1 957 194 37 692

Médiakapcsolatok