Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. liepos 15 d.

2011 m. liepos 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. liepos 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 178,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 351,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 853,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 67,0 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 86,5 mlrd. eurų – iki 379,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. liepos 13 d., baigėsi 120,0 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 69,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 67,8 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. liepos 13 d., baigėsi 74 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 10,3 mlrd. eurų (palyginti su 65,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 134,2 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. liepos 15 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,2 mlrd. eurų ir 60,0 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 84,8 mlrd. eurų – iki 242,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 252 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 217 439 1 119
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 604 1 323
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 835 −204
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 204 −569
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 992 915
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 992 915
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 156 31 908
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 597 33 573
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 311 509 −1 655
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 29 24
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 −34
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 431 6 610
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 485 360 −848
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 184 −165
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 351 176 −683
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 296 416 −1 442
Visas turtas 1 957 194 37 692
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 853 418 1 663
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 327 630 30 256
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 242 399 84 837
2.2 Indėlių galimybė 10 254 −55 433
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 977 852
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 373 −1 669
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 74 882 2 384
5.1 Valdžiai 67 036 2 257
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 847 127
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 867 1 771
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 232 1 298
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 885 −1 657
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 885 −1 657
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 197 599 3 646
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 480 0
Visi įsipareigojimai 1 957 194 37 692

Kontaktai žiniasklaidai