Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. juuli 2011

19. juuli 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. juulil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 178,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 351,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 853,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,3 miljardi euro võrra 67,0 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 86,5 miljardi euro võrra 379,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. juulil 2011 möödus 120,0 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 69,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 67,8 miljardit eurot. Kolmapäeval, 13. juulil 2011 möödus ka 74 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 10,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 65,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 134,2 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 15. juulil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,0 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 84,8 miljardi euro võrra 242,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 252 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 217 439 1 119
2.1 Nõuded RVFle 75 604 1 323
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 835 −204
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 204 −569
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 992 915
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 992 915
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 156 31 908
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 597 33 573
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 311 509 −1 655
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 29 24
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 21 −34
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 431 6 610
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 485 360 −848
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 184 −165
7.2 Muud väärtpaberid 351 176 −683
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 296 416 −1 442
Varad kokku 1 957 194 37 692
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 853 418 1 663
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 327 630 30 256
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 242 399 84 837
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 10 254 −55 433
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 977 852
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 373 −1 669
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 74 882 2 384
5.1 Valitsussektor 67 036 2 257
5.2 Muud kohustused 7 847 127
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 867 1 771
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 232 1 298
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 885 −1 657
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 885 −1 657
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 197 599 3 646
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 480 0
Kohustused kokku 1 957 194 37 692

Kontaktandmed