Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 iulie 2011

19 iulie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 15 iulie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,9 miliarde EUR, până la 178,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au diminuat cu 0,7 miliarde EUR, până la 351,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1,7 miliarde EUR, până la 853,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 2,3 miliarde EUR, până la 67,0 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 86,5 miliarde EUR, până la 379,9 miliarde EUR. Miercuri, 13 iulie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 120,0 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 153,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 69,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 67,8 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 13 iulie 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 74 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 10,3 miliarde EUR (faţă de 65,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 134,2 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 15 iulie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,0 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 84,8 miliarde EUR, până la 242,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 252 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 217 439 1 119
2.1 Creanţe asupra FMI 75 604 1 323
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 835 −204
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 204 −569
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 992 915
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 992 915
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 156 31 908
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 153 597 33 573
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 311 509 −1 655
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 29 24
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 21 −34
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 52 431 6 610
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 485 360 −848
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 184 −165
7.2 Alte titluri 351 176 −683
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 296 416 −1 442
Total active 1 957 194 37 692
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 853 418 1 663
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 327 630 30 256
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 242 399 84 837
2.2 Facilitatea de depozit 10 254 −55 433
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 977 852
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 373 −1 669
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 74 882 2 384
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 036 2 257
5.2 Alte angajamente 7 847 127
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 867 1 771
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 232 1 298
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 885 −1 657
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 885 −1 657
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 197 599 3 646
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 480 0
Total pasive 1 957 194 37 692

Contacte media