Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.7.2011

19.7.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.7.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 178,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 351,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 853,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,3 miljardilla eurolla 67,0 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 86,5 miljardilla eurolla 379,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.7.2011 erääntyi 120,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 69,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 67,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 13.7.2011 erääntyi myös 74 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 10,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 65,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 134,2 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 15.7.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 74,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,0 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 84,8 miljardilla eurolla 242,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 252 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 217 439 1 119
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 604 1 323
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 835 −204
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 204 −569
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 992 915
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 992 915
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 156 31 908
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 597 33 573
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 311 509 −1 655
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 29 24
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 21 −34
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 431 6 610
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 485 360 −848
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 134 184 −165
7.2 Muut arvopaperit 351 176 −683
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 296 416 −1 442
Vastaavaa yhteensä 1 957 194 37 692
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 853 418 1 663
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 327 630 30 256
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 242 399 84 837
2.2 Talletusmahdollisuus 10 254 −55 433
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 977 852
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 373 −1 669
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 74 882 2 384
5.1 Julkisyhteisöt 67 036 2 257
5.2 Muut 7 847 127
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 867 1 771
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 232 1 298
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 885 −1 657
8.1 Talletukset ja muut velat 6 885 −1 657
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 197 599 3 646
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 480 0
Vastattavaa yhteensä 1 957 194 37 692
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle