Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 noiembrie 2010

30 noiembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 26 noiembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 176,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
26 noiembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 318,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 1,3 miliarde EUR, până la 814 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 10,9 miliarde EUR, până la 112,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 18,3 miliarde EUR, până la 403,4 miliarde EUR. Miercuri, 24 noiembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 186 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 177,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 65 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 66 de miliarde EUR. Joi, 25 noiembrie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 19,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 38,2 miliarde EUR a fost decontată.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 128,1 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 26 noiembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 67,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 3,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 53,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 28,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 25,3 miliarde EUR, până la 196,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 411 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 004 −295
2.1 Creanţe asupra FMI 69 539 −165
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 465 −129
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 254 837
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 859 151
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 859 151
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 523 184 7 636
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 177 103 −8 930
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 345 226 19 127
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 852 −2 563
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 607 2 813
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 446 511 2 486
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 128 121 1 348
7.2 Alte titluri 318 391 1 138
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 281 153 13 946
Total active 1 915 961 27 573
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 814 043 1 281
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 316 710 551
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 196 884 −25 345
2.2 Facilitatea de depozit 53 776 24 875
2.3 Depozite pe termen fix 66 000 1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 51 20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 020 997
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 118 727 10 763
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 112 532 10 883
5.2 Alte angajamente 6 195 −120
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 608 1 616
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 008 150
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 134 893
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 134 893
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 176 116 11 321
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 189 0
Total pasive 1 915 961 27 573