Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. október 30.

2009. november 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. október 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 174,2 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. október 28. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 8 milliárd CHF 7,4 milliárd CHF
2009. október 29. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 24,2 milliárd USD 23,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,8 milliárd euróval 302,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval nőtt, 771,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,8 milliárd euróval 173,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,4 milliárd euróval csökkent, 584,5 milliárd euróra. 2009. október 28-án, szerdán lejárt egy 49,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 48,7 milliárd euro értékben. 2009. október 29-én, csütörtökön lejárt egy 9,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 3,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (hozzávetőleg ugyanannyi, mint a múlt héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 87,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 80,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7.1 tétel) a 2009. október 30-ával végződő héten 0,9 milliárd euróval, 20,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,1 milliárd euróval 189,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 169 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 194 720 −287
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 219 72
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 500 −359
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 43 030 −1 080
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 430 1 117
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 430 1 117
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 672 303 −7 280
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 49 360 −1 143
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 622 749 −6 215
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 139 60
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 56 18
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 19 860 −1 255
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 323 540 −1 897
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 20 641 896
7.2 Egyéb értékpapírok 302 899 −2 793
8 Euróban denominált államadósság 36 195 −10
9 Egyéb eszközök 234 753 3 569
Eszközök összesen 1 779 000 −7 122
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 771 610 2 876
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 277 334 −22 931
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 499 −30 067
2.2 Betéti rendelkezésre állás 87 833 7 136
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 412 44
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 182 279 14 927
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 173 931 20 815
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 348 −5 888
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 65 750 −3 901
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 532 2 076
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 127 −2 916
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 127 −2 916
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 152 838 2 703
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 957 0
Források összesen 1 779 000 −7 122
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok