Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. říjnu 2009

3. listopadu 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. října 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,5 mld. EUR na 174,2 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. října 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 8 mld. CHF 7,4 mld. CHF
29. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 24,2 mld. USD 23,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,8 mld. EUR na 302,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,9 mld. EUR na 771,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 20,8 mld. EUR na 173,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 14,4 mld. EUR na 584,5 mld. EUR. Ve středu 28. října 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 49,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 48,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. října 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 87,8 mld. EUR (oproti 80,7 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 30. října 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 20,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,1 mld. EUR na 189,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 169 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 194 720 −287
2.1 Pohledávky za MMF 63 219 72
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 500 −359
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 43 030 −1 080
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 430 1 117
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 430 1 117
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 672 303 −7 280
5.1 Hlavní refinanční operace 49 360 −1 143
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 622 749 −6 215
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 139 60
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 56 18
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 19 860 −1 255
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 323 540 −1 897
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 20 641 896
7.2 Ostatní cenné papíry 302 899 −2 793
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 195 −10
9 Ostatní aktiva 234 753 3 569
Aktiva celkem 1 779 000 −7 122
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 771 610 2 876
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 277 334 −22 931
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 499 −30 067
2.2 Vkladová facilita 87 833 7 136
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 412 44
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 182 279 14 927
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 173 931 20 815
5.2 Ostatní závazky 8 348 −5 888
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 65 750 −3 901
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 532 2 076
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 127 −2 916
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 127 −2 916
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 152 838 2 703
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 957 0
Pasiva celkem 1 779 000 −7 122
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média