Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Consolidated financial statement of the Eurosystem as at 30 October 2009

2009 m. lapkričio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. spalio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 174,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. spalio 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 8 mlrd. CHF 7,4 mlrd. CHF
2009 m. spalio 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 24,2 mlrd. USD 23,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 302,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 771,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,8 mlrd. eurų – iki 173,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,4 mlrd. eurų – iki 584,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. spalio 28 d., baigėsi 49,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 48,7 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. spalio 29 d., baigėsi 9,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 87,8 mlrd. eurų (palyginti su 80,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. spalio 30 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 20,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,1 mlrd. eurų – iki 189,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 169 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 194 720 −287
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 219 72
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 500 −359
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 43 030 −1 080
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 430 1 117
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 430 1 117
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 672 303 −7 280
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 49 360 −1 143
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 622 749 −6 215
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 139 60
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 56 18
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 860 −1 255
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 323 540 −1 897
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 20 641 896
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 899 −2 793
8 Valdžios skola eurais 36 195 −10
9 Kitas turtas 234 753 3 569
Visas turtas 1 779 000 −7 122
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 771 610 2 876
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 277 334 −22 931
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 499 −30 067
2.2 Indėlių galimybė 87 833 7 136
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 412 44
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 182 279 14 927
5.1 Valdžiai 173 931 20 815
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 348 −5 888
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 65 750 −3 901
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 532 2 076
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 127 −2 916
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 127 −2 916
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 152 838 2 703
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 957 0
Visi įsipareigojimai 1 779 000 −7 122
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai