European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.10.2009

3.11.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.10.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 174,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.10.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 8 miljardia Sveitsin frangia 7,4 miljardia Sveitsin frangia
29.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 24,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 23,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 2,8 miljardilla eurolla 302,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 771,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 20,8 miljardilla eurolla 173,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,4 miljardilla eurolla 584,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.10.2009 erääntyi 49,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 48,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.10.2009 erääntyi 9,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 3,3 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 87,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 80,7 miljardia euroa).

Perjantaina 30.10.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 20,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 30,1 miljardilla eurolla 189,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 169 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 194 720 −287
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 219 72
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 500 −359
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 43 030 −1 080
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 430 1 117
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 430 1 117
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 672 303 −7 280
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 49 360 −1 143
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 622 749 −6 215
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 139 60
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 56 18
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 19 860 −1 255
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 323 540 −1 897
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 20 641 896
7.2 Muut arvopaperit 302 899 −2 793
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 195 −10
9 Muut saamiset 234 753 3 569
Vastaavaa yhteensä 1 779 000 −7 122
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 771 610 2 876
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 277 334 −22 931
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 499 −30 067
2.2 Talletusmahdollisuus 87 833 7 136
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 412 44
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 182 279 14 927
5.1 Julkisyhteisöt 173 931 20 815
5.2 Muut 8 348 −5 888
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 65 750 −3 901
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 532 2 076
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 127 −2 916
8.1 Talletukset ja muut velat 8 127 −2 916
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 152 838 2 703
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 957 0
Vastattavaa yhteensä 1 779 000 −7 122
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle