Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 octombrie 2009

3 noiembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 octombrie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 174,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
28 octombrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 8 miliarde CHF 7,4 miliarde CHF
29 octombrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 24,2 miliarde USD 23,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 2,8 miliarde EUR, până la 302,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,9 miliarde EUR, până la 771,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 20,8 miliarde EUR, până la 173,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 14,4 miliarde EUR, până la 584,5 miliarde EUR. Miercuri, 28 octombrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 49,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 48,7 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 octombrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 9,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 87,8 miliarde EUR (faţă de 80,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 30 octombrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 20,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 30,1 miliarde EUR, până la 189,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 169 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 194 720 −287
2.1 Creanţe asupra FMI 63 219 72
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 500 −359
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 43 030 −1 080
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 430 1 117
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 430 1 117
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 672 303 −7 280
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 49 360 −1 143
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 622 749 −6 215
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 139 60
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 56 18
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 19 860 −1 255
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 323 540 −1 897
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 20 641 896
7.2 Alte titluri 302 899 −2 793
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 195 −10
9 Alte active 234 753 3 569
Total active 1 779 000 −7 122
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 771 610 2 876
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 277 334 −22 931
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 499 −30 067
2.2 Facilitatea de depozit 87 833 7 136
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 412 44
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 182 279 14 927
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 173 931 20 815
5.2 Alte angajamente 8 348 −5 888
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 65 750 −3 901
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 532 2 076
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 127 −2 916
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 127 −2 916
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 152 838 2 703
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 957 0
Total pasive 1 779 000 −7 122
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media