Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. oktoober 2009

3. november 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 174,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. oktoober 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 8 miljardit Šveitsi franki 7,4 miljardit Šveitsi franki
29. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 24,2 miljardit USA dollarit 23,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,8 miljardi euro võrra 302,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,9 miljardi euro võrra 771,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 20,8 miljardi euro võrra 173,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,4 miljardi euro võrra 584,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. oktoobril 2009 möödus 49,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 48,7 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. oktoobril 2009 möödus 9,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 87,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 80,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

30. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 20,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,1 miljardi euro võrra 189,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 169 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 194 720 −287
2.1 Nõuded RVFle 63 219 72
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 500 −359
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 43 030 −1 080
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 430 1 117
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 430 1 117
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 672 303 −7 280
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 49 360 −1 143
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 622 749 −6 215
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 139 60
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 56 18
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 19 860 −1 255
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 323 540 −1 897
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 20 641 896
7.2 Muud väärtpaberid 302 899 −2 793
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 195 −10
9 Muud varad 234 753 3 569
Varad kokku 1 779 000 −7 122
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 771 610 2 876
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 277 334 −22 931
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 499 −30 067
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 87 833 7 136
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 412 44
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 182 279 14 927
5.1 Valitsussektor 173 931 20 815
5.2 Muud kohustused 8 348 −5 888
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 65 750 −3 901
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 532 2 076
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 127 −2 916
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 127 −2 916
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 152 838 2 703
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 957 0
Kohustused kokku 1 779 000 −7 122
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid