Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. november 28.


2008. december 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. november 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 115 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 8,6 milliárd euróval 349,5 milliárd euróra emelkedett. 2008. november 28-án, pénteken lejárt egy 72,5 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 84,6 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 0,9 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswap-művelet, és 0,8 milliárd dollár értékben újabb műveletet számoltak el, szintén hétnapos lejárattal. A devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. november 26-án, szerdán lejárt egy 17,9 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 20 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. Az eurorendszer művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,2 milliárd euróval 120,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval nőtt, 731,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,7 milliárd euróval 132,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 11,7 milliárd euróval 591 milliárd euróra emelkedett. 2008. november 26-án, szerdán lejárt egy 338 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 334,5 milliárd euro értékben. 2008. november 27-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 42,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 4,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 203,9 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 224,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,7 milliárd euróval 197,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 011 −115
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 670 −3 367
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 566 845
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 147 104 −4 212
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 208 202 9 756
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 10 277 −430
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 10 277 −430
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 794 921 −8 566
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 335 166 −3 554
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 455 319 −7 517
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 375 2 483
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 60 22
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 487 5 338
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 120 502 1 153
8 Euróban denominált államadósság 37 491 0
9 Egyéb eszközök 378 490 1 300
Eszközök összesen 1 979 051 5 070
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 731 454 4 771
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 401 159 −27 947
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 197 203 −7 702
2.2 Betéti rendelkezésre állás 203 888 −20 305
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 69 60
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 177 35
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 142 095 22 041
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 132 376 25 744
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 719 −3 703
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 278 357 9 507
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −1 546 30
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 517 −2 282
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 517 −2 282
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 081 −1 087
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 687 2
Források összesen 1 979 051 5 070

Médiakapcsolatok