Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 noiembrie 2008

2 decembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 noiembrie 2008, scăderea de 115 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 8,6 miliarde EUR, până la 349,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Vineri, 28 noiembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 72,5 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 84,6 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,9 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,8 miliarde USD, de asemenea cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 26 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 17,9 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20 de miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,2 miliarde EUR, până la 120,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 4,8 miliarde EUR, până la 731,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 25,7 miliarde EUR, până la 132,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 11,7 miliarde EUR, până la 591 de miliarde EUR. Miercuri, 26 noiembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 338 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 334,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 27 noiembrie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 42,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 4,4 miliarde EUR (faţă de 1,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 203,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 224,2 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 7,7 miliarde EUR, până la 197,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 011 −115
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 670 −3 367
2.1 Creanţe asupra FMI 12 566 845
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 147 104 −4 212
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 208 202 9 756
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 10 277 −430
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 10 277 −430
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 794 921 −8 566
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 335 166 −3 554
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 455 319 −7 517
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 375 2 483
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 60 22
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 487 5 338
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 120 502 1 153
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 491 0
9 Alte active 378 490 1 300
Total active 1 979 051 5 070
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 731 454 4 771
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 401 159 −27 947
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 197 203 −7 702
2.2 Facilitatea de depozit 203 888 −20 305
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 69 60
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 177 35
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 142 095 22 041
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 132 376 25 744
5.2 Alte angajamente 9 719 −3 703
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 278 357 9 507
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −1 546 30
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 517 −2 282
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 517 −2 282
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 167 081 −1 087
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 687 2
Total pasive 1 979 051 5 070

Contacte media