Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. november 2008

2. detsember 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. novembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 115 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 8,6 miljardi euro võrra 349,5 miljardi euroni. Reedel, 28. novembril 2008 möödus 72,5 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 84,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka 0,9 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 26. novembril 2008 möödus 17,9 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,2 miljardi euro võrra 120,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 731,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 25,7 miljardi euro võrra 132,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 11,7 miljardi euro võrra 591 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. novembril 2008 möödus 338 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 334,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 27. novembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 42,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 4,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 203,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 224,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,7 miljardi euro võrra 197,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 011 −115
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 670 −3 367
2.1 Nõuded RVFle 12 566 845
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 147 104 −4 212
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 208 202 9 756
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 10 277 −430
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 277 −430
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 794 921 −8 566
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 335 166 −3 554
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 455 319 −7 517
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 375 2 483
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 60 22
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 487 5 338
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 120 502 1 153
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 491 0
9 Muud varad 378 490 1 300
Varad kokku 1 979 051 5 070
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 731 454 4 771
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 401 159 −27 947
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 197 203 −7 702
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 203 888 −20 305
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 69 60
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 177 35
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 142 095 22 041
5.1 Valitsussektor 132 376 25 744
5.2 Muud kohustused 9 719 −3 703
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 278 357 9 507
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −1 546 30
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 517 −2 282
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 517 −2 282
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 167 081 −1 087
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 687 2
Kohustused kokku 1 979 051 5 070

Kontaktandmed