Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.11.2008

2.12.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.11.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 115 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 8,6 miljardilla eurolla 349,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Perjantaina 28.11.2008 erääntyi 72,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 84,6 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 0,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 0,8 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on niin ikään 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 26.11.2008 erääntyi 17,9 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 20 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,2 miljardilla eurolla 120,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 731,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 25,7 miljardilla eurolla 132,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 11,7 miljardilla eurolla 591 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.11.2008 erääntyi 338 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 334,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 27.11.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 42,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 4,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 203,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 224,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 7,7 miljardilla eurolla 197,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 011 −115
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 670 −3 367
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 566 845
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 147 104 −4 212
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 208 202 9 756
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 277 −430
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 277 −430
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 794 921 −8 566
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 335 166 −3 554
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 455 319 −7 517
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 375 2 483
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 60 22
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 487 5 338
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 120 502 1 153
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 491 0
9 Muut saamiset 378 490 1 300
Vastaavaa yhteensä 1 979 051 5 070
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 731 454 4 771
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 401 159 −27 947
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 197 203 −7 702
2.2 Talletusmahdollisuus 203 888 −20 305
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 69 60
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 177 35
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 142 095 22 041
5.1 Julkisyhteisöt 132 376 25 744
5.2 Muut 9 719 −3 703
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 278 357 9 507
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −1 546 30
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 517 −2 282
8.1 Talletukset ja muut velat 14 517 −2 282
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 167 081 −1 087
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 687 2
Vastattavaa yhteensä 1 979 051 5 070

Yhteyshenkilöt