Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. lapkričio 28 d.


2008 m. gruodžio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. lapkričio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 115 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 349,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Penktadienį, 2008 m. lapkričio 28 d., baigėsi 72,5 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 84,6 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 0,9 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės taip pat septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 26 d., baigėsi 17,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 120,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 731,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,7 mlrd. eurų – iki 132,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,7 mlrd. eurų – iki 591 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 26 d., baigėsi 338 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 334,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 27 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 42,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 4,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 203,9 mlrd. eurų (palyginti su 224,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 197,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 011 −115
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 670 −3 367
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 566 845
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 147 104 −4 212
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 208 202 9 756
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 277 −430
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 277 −430
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 794 921 −8 566
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 335 166 −3 554
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 455 319 −7 517
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 375 2 483
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 60 22
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 487 5 338
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 120 502 1 153
8 Valdžios skola eurais 37 491 0
9 Kitas turtas 378 490 1 300
Visas turtas 1 979 051 5 070
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 731 454 4 771
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 401 159 −27 947
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 197 203 −7 702
2.2 Indėlių galimybė 203 888 −20 305
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 69 60
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 177 35
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 142 095 22 041
5.1 Valdžiai 132 376 25 744
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 719 −3 703
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 278 357 9 507
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −1 546 30
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 517 −2 282
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 517 −2 282
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 081 −1 087
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 687 2
Visi įsipareigojimai 1 979 051 5 070

Kontaktai žiniasklaidai