Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. szeptember 7.

2007. szeptember 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. szeptember 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 60 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 145,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,6 milliárd euróval emelkedett, 94,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval nőtt, 639,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 60,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 45,5 milliárd euróval emelkedett, 445,3 milliárd euróra. 2007. szeptember 5-én, szerdán lejárt egy 210 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 256 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,3 milliárd euróval nőtt, 181,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 171 940 −60
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 749 587
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 691 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 058 586
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 156 −1 229
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 891 −1 567
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 891 −1 567
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 446 286 46 170
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 256 001 46 003
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 190 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 279 169
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 11 099 −726
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 853 1 578
8 Euróban denominált államadósság 37 145 0
9 Egyéb eszközök 260 264 5 096
Eszközök összesen 1 207 383 49 849
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 639 169 1 982
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 182 577 49 963
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 548 49 252
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 029 711
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 142 −47
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 059 −5 128
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 137 −5 237
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 922 109
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 927 68
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 135 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 647 −763
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 647 −763
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 86 307 3 771
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 893 2
Források összesen 1 207 383 49 849

Médiakapcsolatok