Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.9.2007

11.9.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.9.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 60 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,6 miljardilla eurolla 94,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 639,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,2 miljardilla eurolla 60,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 45,5 miljardilla eurolla 445,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.9.2007 erääntyi 210 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 256 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 49,3 miljardilla eurolla 181,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 171 940 −60
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 749 587
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 691 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 058 586
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 156 −1 229
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 891 −1 567
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 891 −1 567
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 446 286 46 170
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 256 001 46 003
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 190 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 279 169
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 11 099 −726
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 853 1 578
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 145 0
9 Muut saamiset 260 264 5 096
Vastaavaa yhteensä 1 207 383 49 849
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 639 169 1 982
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 182 577 49 963
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 548 49 252
2.2 Talletusmahdollisuus 1 029 711
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 142 −47
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 059 −5 128
5.1 Julkisyhteisöt 60 137 −5 237
5.2 Muut 7 922 109
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 927 68
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 135 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 647 −763
8.1 Talletukset ja muut velat 18 647 −763
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 86 307 3 771
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 893 2
Vastattavaa yhteensä 1 207 383 49 849

Yhteyshenkilöt