Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 septembrie 2007

11 septembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 septembrie 2007, scăderea de 60 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1,6 miliarde EUR până la 94,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 2 miliarde EUR, până la nivelul de 639,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 5,2 miliarde EUR până la 60,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 45,5 miliarde EUR, până la 445,3 miliarde EUR. Miercuri, 5 septembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 210 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 256 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1 miliard EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 49,3 miliarde EUR, până la 181,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 171 940 −60
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 749 587
2.1 Creanţe asupra FMI 9 691 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 058 586
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 156 −1 229
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 891 −1 567
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 891 −1 567
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 446 286 46 170
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 256 001 46 003
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 190 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 279 169
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 11 099 −726
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 853 1 578
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 145 0
9 Alte active 260 264 5 096
Total active 1 207 383 49 849
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 639 169 1 982
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 182 577 49 963
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 548 49 252
2.2 Facilitatea de depozit 1 029 711
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 142 −47
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 059 −5 128
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 137 −5 237
5.2 Alte angajamente 7 922 109
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 20 927 68
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 135 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 647 −763
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 647 −763
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 86 307 3 771
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 893 2
Total pasive 1 207 383 49 849

Contacte media