Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. február 9.

2007. február 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. február 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 70 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodással összhangban) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 144,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,2 milliárd  euróval emelkedett, 83,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 606 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 37,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,9 milliárd euróval csökkent, 408,4 milliárd euróra. 2007. február 7-én, szerdán lejárt egy 292,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 279,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,1 milliárd euróval csökkent, 172,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 611 −70
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 158 339
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 043 −547
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 115 886
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 936 −127
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 430 −929
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 430 −929
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 409 505 −13 000
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 279 500 −13 003
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 130 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 515 895
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 83 383 1 227
8 Euróban denominált államadósság 39 311 2
9 Egyéb eszközök 225 347 2 188
Eszközök összesen 1 127 196 −9 475
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 606 018 265
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 173 783 −8 268
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 172 671 −8 123
2.2 Betéti rendelkezésre állás 34 3
2.3 Lekötött betétek 1 077 −148
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 116 23
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 46 311 −1 997
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 37 747 −1 673
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 564 −324
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 17 175 430
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 160 0
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 489 658
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 489 658
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 619 −1 112
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 924 526
Források összesen 1 127 196 −9 475
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok