Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. únoru 2007

13. února 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. února 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 70 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,4 mld. EUR na 144,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 83,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 606 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 1,7 mld. EUR na 37,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 12,9 mld. EUR na 408,4 mld. EUR. Ve středu 7. února 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 292,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 279,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,1 mld. EUR na 172,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 611 −70
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 158 339
2.1 Pohledávky za MMF 10 043 −547
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 115 886
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 936 −127
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 430 −929
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 430 −929
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 409 505 −13 000
5.1 Hlavní refinanční operace 279 500 −13 003
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 130 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 515 895
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 83 383 1 227
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 311 2
9 Ostatní aktiva 225 347 2 188
Aktiva celkem 1 127 196 −9 475
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 606 018 265
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 173 783 −8 268
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 172 671 −8 123
2.2 Vkladová facilita 34 3
2.3 Termínované vklady 1 077 −148
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 116 23
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 46 311 −1 997
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 37 747 −1 673
5.2 Ostatní závazky 8 564 −324
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 17 175 430
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 160 0
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 489 658
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 489 658
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 72 619 −1 112
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 924 526
Pasiva celkem 1 127 196 −9 475
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média