Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 februarie 2007

13 februarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 februarie 2007, diminuarea de 70 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o reducere de 0,4 miliarde EUR, până la valoarea de 144,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 83,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a majorat cu 0,3 miliarde EUR, până la nivelul de 606 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) s-au restrâns cu 1,7 miliarde EUR, până la 37,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a scăzut cu 12,9 miliarde EUR, până la 408,4 miliarde EUR. Miercuri, 7 februarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 292,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 279,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) şi la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat la un nivel apropiat de zero, similar celui înregistrat în săptămâna anterioară.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o scădere de 8,1 miliarde EUR, până la 172,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 611 −70
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 158 339
2.1 Creanţe asupra FMI 10 043 −547
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 115 886
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 936 −127
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 430 −929
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 13 430 −929
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 409 505 −13 000
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 279 500 −13 003
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 130 001 0
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 4
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 515 895
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 83 383 1 227
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 311 2
9 Alte active 225 347 2 188
Total active 1 127 196 −9 475
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 606 018 265
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 173 783 −8 268
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 172 671 −8 123
2.2 Facilitatea de depozit 34 3
2.3 Depozite pe termen fix 1 077 −148
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 116 23
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 46 311 −1 997
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 37 747 −1 673
5.2 Alte angajamente 8 564 −324
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 175 430
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 160 0
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 489 658
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 489 658
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 72 619 −1 112
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 924 526
Total pasive 1 127 196 −9 475
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media