Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. vasario 9 d.

2007 m. vasario 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. vasario 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 70 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 144,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 83,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 606 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 37,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,9 mlrd. eurų – iki 408,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. vasario 7 d., baigėsi 292,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 279,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis – beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 172,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 611 −70
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 158 339
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 043 −547
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 115 886
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 936 −127
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 430 −929
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 430 −929
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 409 505 −13 000
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 279 500 −13 003
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 130 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 515 895
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 83 383 1 227
8 Valdžios skola eurais 39 311 2
9 Kitas turtas 225 347 2 188
Visas turtas 1 127 196 −9 475
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 606 018 265
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 173 783 −8 268
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 172 671 −8 123
2.2 Indėlių galimybė 34 3
2.3 Terminuotieji indėliai 1 077 −148
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 116 23
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 46 311 −1 997
5.1 Valdžiai 37 747 −1 673
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 564 −324
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 17 175 430
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 0
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 489 658
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 489 658
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 619 −1 112
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 924 526
Visi įsipareigojimai 1 127 196 −9 475
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai