Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.2.2007

13.2.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.2.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 70 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 144,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,2 miljardilla eurolla 83,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 606 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,7 miljardilla eurolla 37,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12,9 miljardilla eurolla 408,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.2.2007 erääntyi 292,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 8,1 miljardilla eurolla 172,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 611 −70
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 158 339
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 043 −547
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 115 886
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 936 −127
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 430 −929
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 430 −929
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 409 505 −13 000
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 279 500 −13 003
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 130 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 515 895
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 83 383 1 227
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 311 2
9 Muut saamiset 225 347 2 188
Vastaavaa yhteensä 1 127 196 −9 475
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 606 018 265
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 173 783 −8 268
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 172 671 −8 123
2.2 Talletusmahdollisuus 34 3
2.3 Määräaikaistalletukset 1 077 −148
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 116 23
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 46 311 −1 997
5.1 Julkisyhteisöt 37 747 −1 673
5.2 Muut 8 564 −324
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 175 430
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 160 0
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 489 658
8.1 Talletukset ja muut velat 16 489 658
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 72 619 −1 112
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 924 526
Vastattavaa yhteensä 1 127 196 −9 475
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle