Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. veebruar 2007

13. veebruar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. veebruaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 70 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 144,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,2 miljardi euro võrra 83,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 606 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,7 miljardi euro võrra 37,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,9 miljardi euro võrra 408,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. veebruaril 2007 möödus 292,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 279,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,1 miljardi euro võrra 172,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 611 −70
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 158 339
2.1 Nõuded RVFle 10 043 −547
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 115 886
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 936 −127
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 430 −929
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 430 −929
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 409 505 −13 000
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 279 500 −13 003
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 130 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 515 895
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 83 383 1 227
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 311 2
9 Muud varad 225 347 2 188
Varad kokku 1 127 196 −9 475
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 606 018 265
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 173 783 −8 268
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 172 671 −8 123
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 34 3
2.3 Tähtajalised hoiused 1 077 −148
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 116 23
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 46 311 −1 997
5.1 Valitsussektor 37 747 −1 673
5.2 Muud kohustused 8 564 −324
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 17 175 430
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 160 0
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 489 658
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 489 658
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 72 619 −1 112
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 924 526
Kohustused kokku 1 127 196 −9 475
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid