Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. október 7.

2005. október 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. október 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 98 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 165,5 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd euróval emelkedett, 91,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval nőtt, 536,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 17,5 milliárd euróval csökkent, 40,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 6,1 milliárd euróval csökkent, 377,9 milliárd euróra. 2005. október 5-én, szerdán lejárt egy 293,5 milliárd euro értékű irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 288 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 9 milliárd euróval nőtt, 154,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 149 784 −98
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 314 1 272
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 425 −14
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 889 1 286
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 155 −795
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 998 29
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 998 29
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 378 012 −6 002
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 288 000 −5 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 12 −500
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 686 294
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 91 560 710
8 Euróban denominált államadósság 40 753 30
9 Egyéb eszközök 135 734 −449
Eszközök összesen 990 996 −5 009
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 536 301 3 092
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 154 294 9 119
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 154 132 9 028
2.2 Betéti rendelkezésre állás 162 91
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 152 25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 207 −17 220
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 40 327 −17 524
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 880 304
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 647 −410
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 240 −6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 884 454
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 884 454
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 62 233 −64
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 404 1
Források összesen 990 996 −5 009

Médiakapcsolatok