Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Οκτωβρίου 2005

11 Οκτωβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 98 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 165,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 91,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 536,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 40,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 377,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 293,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 288 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 154,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 149.784 −98
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 161.314 1.272
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 19.425 −14
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 141.889 1.286
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 21.155 −795
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 8.998 29
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 8.998 29
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 378.012 −6.002
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 288.000 −5.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 89.999 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 12 −500
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.686 294
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 91.560 710
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.753 30
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 135.734 −449
Σύνολο ενεργητικού 990.996 −5.009
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 536.301 3.092
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 154.294 9.119
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 154.132 9.028
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 162 91
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 152 25
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 48.207 −17.220
5.1 Γενική κυβέρνηση 40.327 −17.524
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.880 304
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.647 −410
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 240 −6
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.884 454
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.884 454
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.885 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 62.233 −64
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 103.749 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.404 1
Σύνολο παθητικού 990.996 −5.009

Εκπρόσωποι Τύπου