Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. říjnu 2005


11. října 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. října 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 98 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 165,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 91,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,1 mld. EUR na 536,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 17,5 mld. EUR na 40,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 6,1 mld. EUR na 377,9 mld. EUR. Ve středu 5. října 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 293,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 288 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,5 mld. EUR), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl 0,2 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9 mld. EUR na 154,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 784 −98
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 314 1 272
2.1 Pohledávky za MMF 19 425 −14
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 889 1 286
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 155 −795
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 998 29
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 998 29
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 378 012 −6 002
5.1 Hlavní refinanční operace 288 000 −5 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 12 −500
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 686 294
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 91 560 710
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 753 30
9 Ostatní aktiva 135 734 −449
Aktiva celkem 990 996 −5 009
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 536 301 3 092
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 154 294 9 119
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 132 9 028
2.2 Vkladová facilita 162 91
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 152 25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 207 −17 220
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 40 327 −17 524
5.2 Ostatní závazky 7 880 304
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 647 −410
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 240 −6
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 884 454
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 884 454
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 62 233 −64
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 404 1
Pasiva celkem 990 996 −5 009
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média