Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.10.2005

11.10.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.10.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 98 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 165,5 miljardissa eurossa.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,7 miljardilla eurolla 91,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 536,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 17,5 miljardilla eurolla 40,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,1 miljardilla eurolla 377,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.10.2005 erääntyi 293,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 288 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9 miljardilla eurolla 154,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 149 784 −98
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 314 1 272
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 425 −14
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 889 1 286
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 155 −795
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 998 29
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 998 29
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 378 012 −6 002
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 288 000 −5 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 12 −500
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 686 294
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 91 560 710
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 753 30
9 Muut saamiset 135 734 −449
Vastaavaa yhteensä 990 996 −5 009
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 536 301 3 092
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 154 294 9 119
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 132 9 028
2.2 Talletusmahdollisuus 162 91
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 207 −17 220
5.1 Julkisyhteisöt 40 327 −17 524
5.2 Muut 7 880 304
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 647 −410
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 240 −6
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 884 454
8.1 Talletukset ja muut velat 10 884 454
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 62 233 −64
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 404 1
Vastattavaa yhteensä 990 996 −5 009

Yhteyshenkilöt