Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

14 septembrie 2023

Inflația continuă să se reducă, dar încă se anticipează că aceasta se va menține prea ridicată pe o perioadă prea îndelungată. Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. În vederea consolidării progreselor în direcția țintei sale, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE.

Această majorare reflectă evaluarea Consiliului guvernatorilor privind perspectivele inflației, având în vedere noile date economice și financiare, dinamica inflației de bază și robustețea transmisiei politicii monetare. Conform proiecțiilor macroeconomice din luna septembrie pentru zona euro ale experților BCE, rata medie a inflației se va situa la 5,6% în 2023, la 3,2% în 2024 și la 2,1% în 2025. Aceste valori reprezintă o revizuire în sens ascendent pentru anii 2023 și 2024 și o revizuire în sens descendent pentru anul 2025. Revizuirea pentru 2023 și 2024 reflectă cu precădere o traiectorie mai ascendentă a prețurilor produselor energetice. Presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază rămân ridicate, deși majoritatea indicatorilor au început să se diminueze. Experții BCE au revizuit în sens ușor descendent traiectoria proiectată a inflației exclusiv produse energetice și alimente, care ar trebui să se plaseze, în medie, la 5,1% în 2023, la 2,9% în 2024 și la 2,2% în 2025. Majorările anterioare ale ratelor dobânzilor decise de Consiliul guvernatorilor continuă să se transmită de o manieră solidă. Condițiile de finanțare s-au înăsprit în continuare și frânează tot mai mult cererea, ceea ce reprezintă un factor important pentru revenirea inflației la nivelul țintei. Pe fondul intensificării impactului acestor măsuri restrictive asupra cererii interne și al temperării schimburilor comerciale internaționale, experții BCE și-au redus semnificativ proiecțiile privind creșterea economică. Aceștia anticipează, în prezent, o expansiune a economiei zonei euro de 0,7% în 2023, de 1,0% în 2024 și de 1,5% în 2025.

Pe baza evaluării sale actuale, Consiliul guvernatorilor consideră că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE au atins niveluri care, menținute pe o durată suficient de îndelungată, vor contribui substanțial la revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei. Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor vor asigura că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor fi stabilite la niveluri suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar. Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază, precum și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 4,50%, 4,75% și, respectiv, 4,00% începând cu data de 20 septembrie 2023.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare și rambursările în curs contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media