Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2019 m. rugsėjo 12 d.

Šiandien vykusiame posėdyje ECB valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus dėl pinigų politikos:

1) Palūkanų norma naudojantis indėlių galimybe bus sumažinta 10 bazinių punktų iki −0,50 %. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų norma naudojantis ribinio skolinimosi galimybe nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 % ir 0,25 %. Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina.

2) Grynieji pirkimai už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą pagal Valdančiosios tarybos turto pirkimo programą (TPP) bus atnaujinti nuo lapkričio 1 d. Valdančioji taryba mano, kad pirkimai bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai Valdančioji taryba pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas.

3) Visos pagrindinės sumos, gautos iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, bus ir toliau reinvestuojamos dar gana ilgą laiką po to, kai Valdančioji taryba pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol to reikės, kad būtų užtikrintos palankios likvidumo sąlygos ir aukštas skatinamosios pinigų politikos lygis.

4) Naujos ketvirtinio dažnio tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) sąlygos bus pakeistos, kad būtų išsaugotos palankios bankų skolinimo sąlygos, užtikrintas sklandus pinigų politikos poveikio perdavimas ir toliau palaikoma skatinamoji pinigų politikos pozicija. Dabar kiekvienos operacijos palūkanų norma bus lygi Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomai vidutinei normai visą atitinkamos TITRO laikotarpį. Jei bankų grynasis skolinimas, pripažintas tinkamu, viršija nustatytą ribą, TITRO III taikoma palūkanų norma jiems bus mažesnė; ji gali būti lygi operacijos laikotarpiu galiojančiai vidutinei palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe. Šių operacijų trukmė bus pratęsta nuo dvejų iki trejų metų.

5) Siekiant paskatinti pinigų politikos perdavimą per bankus, bus pradėta taikyti dviejų pakopų atlyginimo už laikomas atsargas sistema. Pagal šią sistemą daliai bankų laikomo perteklinio likvidumo nebus taikoma neigiama palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe.

Pranešimai spaudai, kuriuose bus pateikta daugiau informacijos apie Valdančiosios tarybos priimtas priemones, bus paskelbti šiandien 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

ECB Pirmininkas pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai