Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

25 januari 2018

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en −0,40%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB langere tijd, tot ruim na de periode van de netto activa-aankopen, op het huidige niveau zullen blijven.

Met betrekking tot de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen bevestigt de Raad van Bestuur dat het de bedoeling is dat de netto activa-aankopen voor het nieuwe bedrag van €30 miljard per maand doorlopen tot eind september 2018, of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of indien de financiële omstandigheden niet langer in overeenstemming zijn met verdere ontwikkeling naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staat de Raad van Bestuur klaar het programma voor de aankoop van activa (‘asset purchase programme’ – APP) wat betreft omvang en/of duur uit te breiden. Het Eurosysteem zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen herinvesteren, in ieder geval zo lang als noodzakelijk is. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitscondities als aan een passende monetairbeleidskoers.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media