INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Revīzijas palātas ziņojuma par ECB pārvaldības efektivitāti 2007. finanšu gadā un ECB atbildes publicēšana

2010. gada 9. februārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto ziņojumu par ECB pārvaldības efektivitāti 2007. finanšu gadā, kā arī ECB atbildi uz šo ziņojumu. Revīzijas palātas ziņojums sagatavots saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 27.2. pantu.

Ziņojums kopā ar ECB atbildi publicēts arī 2010. gada 9. februāra "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un atrodams ECB interneta lapā.

European Central Bank

Kontaktinformācija presei