SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2007 z odgovorom ECB

9. februar 2010

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila poročilo Evropskega računskega sodišča o učinkovitosti upravljanja ECB za proračunsko leto 2007 in odgovor ECB na poročilo. Sodišče je poročilo pripravilo v skladu s členom 27.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poročilo je skupaj z odgovorom ECB objavljeno v Uradnem listu Evropske unije z dne 9. februarja 2010, na voljo pa je tudi na spletni strani ECB.

European Central Bank

Stiki za medije