Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2006. gada 7. decembrī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 3.50%), sākot ar operācijām, ko veiks 2006. gada 13. decembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 4.50%; spēkā ar 2006. gada 13. decembri).
  3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.50%; spēkā ar 2006. gada 13. decembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas vasaras laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Kontaktinformācija presei