INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2006. gada 2. martā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.50%), sākot ar operācijām, ko veiks 2006. gada 8. martā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 3.50%; spēkā ar 2006. gada 8. martu).
  3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.50%; spēkā ar 2005. gada 2006. gada 8. martu).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast

  • webcast banner

Kontaktinformācija presei