KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

2 marca 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 2,50%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 8 marca 2006 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 3,50% z dniem 8 marca 2006 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 1,50% z dniem 8 marca 2006 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast

  • webcast banner

Kontakt z mediami