Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

6 oktober 2005

Tijdens zijn vergadering van vandaag, die werd gehouden in Athene, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 2,00%, 3,00% en 1,00%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 (Midden-Europese tijd) begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Webcast

  • webcast banner

Contactpersonen voor de media