SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

STANDARDER FOR OVERVÅGNING AFDETAILBETALINGSSYSTEMER I EURO

26. juni 2003

Eurosystemet har samtidig med udførelsen af sin traktatbestemte opgave med at fremme betalingssystemernes smidige funktion videreudviklet sin politik vedrørende detailbetalingssystemer. "Standarder for overvågning af detailbetalingssystemerne i euro" ("detailstandarder"), som Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank i dag har vedtaget, skal sikre en ensartet og systematisk overvågning af detailbetalingssystemerne i euroområdet. Detailstandarderne bygger på standarderne for systemisk vigtige betalingssystemer [Den Internationale Betalingsbank, januar 2001] ("standarderne"), som gælder for systemer for store betalinger. Detailstandarderne, der er vedtaget i dag, indeholder indikatorer til at klassificere detailbetalingssystemer som hhv. systemisk vigtige detailbetalingssystemer, detailbetalingssystemer af stor betydning og andre detailbetalingssystemer. Alle standarder kommer til at gælde for de systemisk vigtige detailbetalingssystemer, hvorimod kun seks standarder kommer til at gælde for systemerne af stor betydning. Andre detailbetalingssystemer skal overholde andre gældende standarder (fx Eurosystemets standarder for e-penge-ordninger eller nationalt vedtagne standarder). Eurosystemet vil nu klassificere alle detailbetalingssystemer i euroområdet og vurdere samtlige systemer på baggrund af de relevante standarder. Denne klassificering og vurdering vil gøre detailbetalingssystemerne mere stabile og solide. Detailstandarderne vedrører juridisk sikkerhed, finansiel risikostyring, sikkerhed og operationel stabilitet, effektivitet, adgangskriterier og systemstruktur.

Vedtagelsen af detailstandarderne følger en offentlig høringsprocedure, som blev igangsat den 8. juli 2002 med offentliggørelsen af udkastet til "Standarder for overvågning af detailbetalingssystemer i euro" (ikke offentliggjort på dansk).

Høringssvarene var positive og påskønnede Eurosystemets åbenhed i forbindelse med udviklingen af standarder på dette område. Bidragyderne ønskede frem for alt lige konkurrencevilkår. De ønskede offentliggørelse af en klar metodik, som tillader en gennemskuelig klassificering af detailbetalingssystemerne i euroområdet. De ønskede, at Eurosystemet præciserer, hvorledes klassificeringen af detailbetalingssystemerne i euro skal foregå, og hvilke overvågningsstandarder der gælder for dem. Desuden blev der modtaget kommentarer vedrørende detailstandardernes omfang samt tidsrammen for deres indførelse.

Eurosystemet værdsætter de modtagne kommentarer. De offentliggøres på engelsk på ECBs websted. Eurosystemet har taget hensyn til disse kommentarer. De har ikke ført til nogen ændring af standardernes indhold, men til en uddybning af Eurosystemets politik samt en forklaring af den metodik, der skal bruges til at bestemme, hvilke detailbetalingssystemer der er systemisk vigtige, og hvilke detailsystemer som er af stor betydning.

Den endelige engelske udgave af Eurosystemets "Standarder for overvågning af detailbetalingssystemer i euro" offentliggøres sammen med denne pressemeddelelse (en trykt udgave kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til ECBs Presse- og Informationsafdeling på nedenstående adresse). Den er også at finde på ECBs websted under "Public consultations" sammen med den engelske udgave af Eurosystemets svar på de væsentligste kommentarer, som blev modtaget ("Standarder for overvågning af detailbetalingssystemer i euro – svar på kommentarerne i forbindelse med den offentlige høring"). Begge dokumenter vil senere foreligge på alle officielle fællesskabssprog.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt