SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

MOD ET FÆLLES EUROBETALINGSOMRÅDE – ENSTATUSRAPPORT

26. juni 2003

Siden 1. juli 2002 har pengeinstitutterne i EU i henhold til en forordning fra Europa-Parlamentet og EU-Rådet [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro] været forpligtet til at tage samme gebyr for nationale og grænseoverskridende betalinger i euro. Fra og med 1. juli 2003 gælder princippet om lige store gebyrer for nationale og grænseoverskridende betalinger også, når der er tale om pengeoverførsler. Dette kan betyde lavere gebyrer for grænseoverskridende overførsler. En pengeoverførsel skal opfylde visse betingelser for at være omfattet af bestemmelserne: Beløbet må ikke overstige 12.500,00 euro, og overførslen skal være påført modtagerens internationale bankkontonummer (IBAN) og modtagerbankens bankidentifikationsnummer (BIC). Pengeinstitutterne kan opkræve ekstragebyr for betalingsoverførsler, der ikke opfylder disse betingelser.

For forbrugerne er forordningen endnu et skridt hen imod et fælles eurobetalingsområde. De kan dog kun drage fordel heraf, hvis de anvender IBAN og BIC. Alle deltagere og interessenter i betalingskredsløbet (betalingssystemoperatørerne samt pengeinstitutterne og deres privat- og erhvervskunder) er nødt til at gå over til disse internationalt anerkendte standarder.

Selv om forbrugerne har udsigt til et fælles eurobetalingsområde, er der stadig meget, der skal gøres, før banksektoren får skabt den nødvendige infrastruktur til at kunne tilbyde omkostningseffektive serviceydelser, som er i overensstemmelse med forordningen. Pengeinstitutterne er i færd med at udvikle og gennemføre deres visioner for en tidssvarende betalingsinfrastruktur, som kan imødekomme forbrugerne i euroområdets behov og samtidig udnytte den teknologiske udvikling.

ECB offentliggør i dag en rapport med titlen "Towards a Single Euro Payments Area - Progress report" ("Mod et fælles eurobetalingsområde – En statusrapport"), hvori den seneste udvikling på området gennemgås. Den europæiske banksektor har med hvidbogen "Euroland: Our Single Payment Area!" (maj 2002) nedfældet sin strategi for, hvordan et fælles eurobetalingsområde, hvor der i 2010 ikke længere vil være forskelle i serviceniveauet for nationale og grænseoverskridende detailbetalinger, skal oprettes. Eurosystemet er tilfreds med, at pengeinstitutterne har øget bestræbelserne på at nå dette mål. Ledelsesstrukturen for deres centrale besluttende organ, European Payments Council (http://www.europeanpaymentscouncil.org/), er på plads. De første resultater af bestræbelserne er allerede synlige. Pengeinstitutterne er blevet enige om den foretrukne infrastruktur til håndtering af grænseoverskridende detailbetalinger i euro og har vedtaget konventioner for det grundlæggende serviceniveau vedrørende grænseoverskridende pengeoverførsler. På flere områder er det imidlertid fortsat nødvendigt med en mere nøjagtig specifikation, for at man kan tale om store fremskridt hen imod et fælles eurobetalingsområde. Gennemførelsen af standarder for grænseoverskridende betalinger går trægt, i forhold til hvad pengeinstitutterne selv har forpligtet sig til. Eurosystemet vil nøje følge pengeinstitutternes fremskridt hen imod et fælles eurobetalingsområde og agter at måle fremskridt ved hjælp af særlige indikatorer, som pengeinstitutterne opfordres til løbende at indberette om.

Eurosystemet støtter med sin politik pengeinstitutternes indsats for at skabe et fælles eurobetalingsområde. Eurosystemets nuværende rolle er at virke som katalysator for forandringer og som aktiv observatør af banksektorens indsats. Såfremt banksektoren ikke er i stand til at gøre tilstrækkelige fremskridt hen imod et fælles eurobetalingsområde, vil Eurosystemet eventuelt øge sit engagement ved at gøre mere aktivt brug af sine traktatgivne regeludstedende beføjelser.

Statusrapporten, som i dag offentliggøres på engelsk, vil senere foreligge på alle officielle fællesskabssprog.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt